• YouTube
  • Facebook
  • Pływacki Start

WOPR -Radzi -Ostrzega -Informuje

Zbliżają się ferie zimowe, pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia.

Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, ścieków wodnych, ujścia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, gdzie występują rysy i pęknięcia lodu.

Niebezpieczeństwa załamania się lodu nasilają się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu w okresie mrozów zwiastuje trzeszczenie lodu. 

Unikaj zamarzniętych akwenów wodnych, nie wchodź, na lód, a unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który może doprowadzić w konsekwencji do utonięcia. 

 

Zasady bezpiecznego zachowania się na lodzie:

Unikaj lokalnego przeciążenia lodu -zbyt duża liczba osób na tafli lodowej

Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady)

Przed wstąpieniem na lód upewnij się o jego grubości

Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeniach

Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu natychmiast zawróć

 

Zapamiętaj:

Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie to okres zimowo -wiosenny

W razie zarwania się lodu staraj się zmniejszyć nacisk jednostronny na lód, aż do położenia się na nim włącznie

Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, odradź mu przebywanie na tym lodzie

W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie i zdecydowanie

Dołącz do nas

SZKOLENIA RATOWNICZE

Harmonogram szkoleń

 Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR |